15 augusti, 2016

Fördel med privat barnomsorg

Privat pedagogisk omsorg har flera fördelar i jämförelse med förskola eller ”dagis”.

Individuell anpassning

Barngruppen är mindre i familjedaghem. Varje barn ges mer enskild tid och får större uppmärksamhet och det går att anpassa verksamheten till varje enskilt barn. Då en förskola kan ha grupper om 20 barn, är det omöjligt att göra anpassningar till ett barn. Alla måste sova en viss tid och äta en viss tid.

På Mias minimyror kan vi enkelt göra utflykter då alla barn får plats i vår minibuss.

Hos dagbarnvårdaren vistas barnet i en hemlik miljö

Barnet har större möjligheter att utvecklas i sin egen takt i familjedaghem

Dagbarnvårdare kan arbeta när förskolorna är stängda, en förskola kan inte hålla öppet för att ett enda barn behöver vara kvar om föräldrarna arbetar skift eller behöver arbeta övertid.