15 augusti, 2016

Pedagogisk omsorg

Mias minimyror är ett privat familjedaghem som ligger i Kälvesta i västra Stockholm. Det kallades tidigare dagmamma men benämns idag som pedagogisk omsorg.

Vi har plats för 6 till 7 barn i åldrarna 1 till 5 år.

Familjdaghemmet finns i vår Villa i Kälvesta/Vinsta som är lugnt och tryggt villa-och radhusområde.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn i samma åldrar (1-5 år) som de barn och elever som går i förskola. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild eller s.k privat regi. Familjedaghemmet Mias minimyror erbjuder pedagogisk omsorg i privat regi.

Skolverkets allmänna råd

Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg

Mias minimyror arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att följa dessa råd.