15 augusti, 2016

Dagmamma, Familjedaghem eller Pedagogisk omsorg?

Historia om dagmammans förvandling

privat dagbarnvårdare, dagbarn

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn i samma åldrar (1-5 år) som de barn och elever som går i förskola. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild eller s.k privat regi. Familjedaghemmet Mias minimyror erbjuder pedagogisk omsorg i privat regi.

Skolverkets allmänna råd och tillsyn

Skolverket har tagit fram allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg

Mias minimyror arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att följa dessa råd.

Huvudmannen (kommunen) följer systematiskt upp och utvärderar den pedagogisk omsorgen.